Inwendige Cardioverter Defibrillator (ICD) | LUMC (2023)

Wat is Inwendige Cardioverter Defibrillator (ICD)?

Een ICD is een apparaat dat in staat is hartritmestoornissen te herkennen en daar zo op te reageren dat de hartritmestoornis stopt. Een hartritmestoornis kan door verschillende oorzaken optreden. Mogelijk hebt u al enige tijd last van hartritmestoornissen of misschien hebt u een harstilstand meegemaakt, die alleen door reanimatie en/of elektrische schokken (defibrillatie) beëindigd kon worden. Een ICD kan ook uit voorzorg geïmplanteerd worden. De ICD wordt onder de huid geïmplanteerd. Vanaf het apparaat lopen geleidingsdraden (elektroden) naar het hart. Ontstaat er een snelle hartritmestoornis die niet spontaan eindigt, dan kan de ICD ingrijpen om de ritmestoornis te beëindigen.

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Oproep voor ingreep

Wanneer u thuis op de ICD-implantatie wacht en de datum van uw ingreep bekend is, krijgt u bericht van het planningssecretariaat Hartziekten.

Als u in de tussenliggende periode gezondheidsproblemen krijgt, zoals verkoudheid of griep, neem dan direct contact op met ons secretariaat. Het kan dan nodig zijn de ingreep uit te stellen. Ook mag u in deze periode (ten minste zes weken voor de operatie) géén griepprik krijgen. Indien u al een griepprik hebt gehad, is dit geen probleem.

Medicijnen

Als u thuis medicijnen gebruikt, neemt u deze dan in de originele verpakking mee tijdens uw opname. Op deze manier zijn artsen, verpleegkundigen en de ziekenhuisapotheek precies op de hoogte van uw medicijngebruik.

Bloedverdunnende medicijnen

Als u onder controle staat van de Trombosedienst voor het gebruik van bloedverdunnende medicijnen Marcoumar (fenprocumon) en Sintrommitis (acecoumarol), adviseren wij u contact op te nemen met uw Trombosedienst. Geef door wanneer (datum) de ingreep plaatsvindt. Zij zullen nauwkeurig het niveau van bloedverdunning (antistolling) regelen om te voorkomen dat uw bloed te dun is voor de ingreep. Hiermee wordt de kans op nabloeding en andere complicaties aanzienlijk verkleind.

Opname

U wordt opgenomen op de afdeling Hartziekten (C-09-P). De opnameduur is twee à drie dagen. De ICD-implantatie vindt plaats op de dag van opname of de volgende dag. De verpleegkundige voert met u een opnamegesprek waarin met u wordt besproken wat u voor, tijdens en na de procedure kunt verwachten. Er wordt een hartfilm (ECG) gemaakt, een infuusnaald ingebracht en er wordt bloed afgenomen. Zo nodig wordt borst- en okselhaar geschoren. De zaalarts komt bij u langs om uit te leggen hoe de ingreep plaatsvindt en wat de eventuele risico’s en complicaties zijn. Hierna wordt er een klein lichamelijk onderzoek gedaan. Afhankelijk van het tijdstip van de ICD-implantatie moet u nuchter blijven.

(Video) ICD (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator) - Hartcentrum Leiden

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De implantatie op de hartkatheterisatiekamer

Wanneer u aan de beurt bent voor de ICD-implantatie krijgt u van de verpleegkundige een ziekenhuispyjama. Wij raden u aan uw sokken aan te houden. Voordat u wordt opgehaald, kunt u nog naar het toilet gaan en u krijgt een rustgevend medicijn. U wordt in uw bed naar de Hartkatheterisatiekamer gebracht.

Op de Hartkatheterisatiekamer wordt u verzocht om over te stappen op de röntgentafel. De verpleegkundige desinfecteert de huid onder het sleutelbeen en de cardioloog die de ICD zal plaatsen bedekt u eerst met een blauw steriel laken met een gat waar de ICD geplaatst zal worden.

De plaats waar de ICD wordt ingebracht, wordt plaatselijk verdoofd. De arts maakt een snee van ongeveer zes centimeter. Eerst maakt de arts ruimte onder de huid (pocket) waarin de ICD geplaatst wordt. Dit is mogelijk een vervelend en pijnlijk onderdeel van de ingreep.

Daarna worden de geleidingsdraden via een bloedvat (ader) in het hart gelegd. Als de draden goed liggen, wordt de ICD aangesloten.

Inwendige Cardioverter Defibrillator (ICD) | LUMC (1)

De wond wordt nu gesloten met oplosbare hechtingen en afgedekt met een pleister.

Indien nodig wordt de ICD getest. Daarvoor wordt u in slaap gebracht met een kortwerkend slaapmiddel. Bij het testen wordt een ritmestoornis opgewekt en wordt gekeken of de ICD goed werkt en een shock afgeeft. Aan de hand van deze test kan de ICD juist ingesteld worden.

De duur van de ingreep varieert van 1 tot enkele uren, afhankelijk van het type ICD dat u krijgt. Aan het einde van de ingreep wordt u opgehaald door een verpleegkundige van de afdeling Hartziekten en teruggebracht naar uw kamer.

(Video) Implantatie van een ICD - Medtronic

Na de implantatie

Weer terug op de afdeling maakt de verpleegkundige een hartfilm (ECG), controleert de wond en sluit monitorbewaking aan om uw hartritme te controleren. Uw bloeddruk wordt gemeten. Als u goed wakker bent, mag u weer eten en drinken. Zo nodig wordt gestart met pijnbestrijding.

Na de ingreep hoeft u niet in bed te blijven, maar in verband met de slaapmedicatie die u gekregen hebt, is het verstandig om onder begeleiding van een verpleegkundige naar het toilet te gaan.

U krijgt afhankelijk van de duur van de ingreep op de afdeling nog een keer antibiotica toegediend.

De dag na de implantatie

Er wordt een röntgenfoto gemaakt van de borst (thorax) om onder andere te controleren of de draden goed liggen. De ICD-technicus komt de ICD doormeten en instellen, hierna is de monitorbewaking niet meer nodig.

Inwendige Cardioverter Defibrillator (ICD) | LUMC (2)

U krijgt een ICD-identificatiepasje waarop relevante informatie over uw ICD staat. Zorg dat u altijd uw pasje bij u hebt zodat u het kan tonen aan arts, specialist of hulpverlener die van plan is u te behandelen, zodat men op de hoogte is van uw type ICD en draden.

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

De verpleegkundige maakt nog een keer een hartfilm (ECG), bekijkt de wond, verschoont de pleister en verwijdert de infuusnaald. Indien de uitslagen goed zijn, mag u in overleg met de zaalarts naar huis.

U krijgt een ontslagbrief mee naar huis met de volgende informatie en afspraken:

 • ICD-identificatiepasje
 • Lijst van medicijnen
 • Afspraak bij de ICD-verpleegkundige voor onder andere wondcontrole
 • Afspraak bij de ICD-technicus voor controle van de ICD
 • Poliafspraak bij de cardioloog
 • Informatiefolder aanvraag nieuw rijbewijs
 • Aanmelding revalidatie

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

De eerste vijf weken mag u de arm aan de zijde waar de ICD is ingebracht niet hoger heffen dan schouderhoogte (circa 20 centimeter) en niet verder naar achteren bewegen dan 20 centimeter. Trekt u bijvoorbeeld uw jas aan, steek dan eerst de arm aan de kant van de ICD in de mouw en dan pas de andere arm.

Het tillen van gewichten zwaarder dan vijf kilo moet u de eerste vijf weken vermijden.

(Video) KSV ROESELARE - RAFC - Anthony Van Loo hartstilstand

De eerste drie dagen na implantatie kunt u niet douchen in verband met de wondgenezing.

De eerste dagen kunt u lokale pijn voelen. U mag dan gerust een pijnstiller innemen.

Onze voorkeur gaat uit naar Paracetamol 500 mg tot viermaal daags.

Autorijden en ICD

Afhankelijk van uw indicatie voor een ICD mag u 2 weken tot 2 maanden niet autorijden zie wetten overheid (hoofdstuk 6.7.4).

Met een ICD komt u alleen in aanmerking voor de rijbewijscategorieën A, B en B+E (privégebruik). Voor beroepsmatig rijden gelden andere regels.

Om als ICD-drager auto te mogen rijden, moet uw rijbewijs voorzien zijn van een zogeheten ‘code 100’. U kunt deze na 2 weken/2 maanden aanvragen, wanneer alle controles goed zijn.

Meer hierover vindt u in onze folder 'Implanteerbare defibrillator en rijbewijs'.

Wat te doen bij een shock

De ICD is geïmplanteerd omdat u een verhoogde kans hebt op het krijgen van levensbedreigende hartritmestoornissen. Veel ICD-dragers maken zich al voor de implantatie zorgen over wat er gebeurt als de ICD afgaat en hoe dat voelt. Dit is moeilijk te voorspellen. De programmering van de ICD is namelijk op uw persoonlijke behoefte afgestemd. Het type therapie en het ogenblik waarop de therapie wordt afgegeven, zijn afhankelijk van de individueel geprogrammeerde instellingen.

Als u symptomen voelt die horen bij een ritmestoornis, zoals duizeligheid, is het mogelijk dat de ICD een behandeling gaat afgeven. Bescherm uzelf tegen een ongelukkige val als gevolg van een mogelijke bloeddrukdaling veroorzaakt door een snelle hartritmestoornis, door te gaan zitten of te gaan liggen.

Indien u een of meerdere shock(s) hebt gekregen, adviseren wij u altijd contact op te nemen met het LUMC. Dan kan besproken worden of de ICD direct of op een later moment uitgelezen kan worden.Bij het uitlezen van de ICD wordt beoordeeld of de ICD terecht of onterecht is afgegaan. Zo nodig kunnen maatregelen genomen worden om herhaling te voorkomen.

Indien u zich na een shock aanhoudend niet goed voelt of uw omgeving signaleert dat u een verminderd bewustzijn hebt, dan moet 112 gebeld worden.

Het is belangrijk dat u uw partner of andere mensen in uw omgeving goed instrueert wat zij moeten doen wanneer een shock optreedt.

Denkt u er wel aan dat u na een shock niet zelf mag autorijden.

(Video) Hartonderzoek bij Bergman Clinics (cardiologisch onderzoek)

Telemonitoring

Normaal gesproken worden ICD’s eenmaal per zes maanden gecontroleerd, indien nodig vaker. Een nieuwe ontwikkeling in de metingen en controle van de ICD is telemonitoring. Dit houdt in dat uw ICD ook thuis kan worden doorgemeten. Alle ICD-fabrikanten zijn bezig met de (verdere) ontwikkeling hiervan en van een aantal merken is het al beschikbaar. Het basisprincipe is overal hetzelfde, maar er zijn wel verschillen in de uitvoering voor ieder merk. Tot er voldoende praktijkervaring is met het systeem, houdt u nog wel de normale controles.

Bij de meeste merken bestaat het telemonitoringsysteem uit een soort radiozender. Die zender maakt contact met uw ICD. Afhankelijk van uw merk en type ICD gebeurt dit via een magneetkop of door radiogolven op korte afstand. De zender gebruikt vervolgens een vaste of mobiele telefoonverbinding om de gegevens door te sturen Als er problemen zijn met de ICD of wanneer er ritmestoornissen zijn opgetreden, kan dit via de zender soms in een vroeg stadium worden opgespoord en doorgegeven aan het controlerende ziekenhuis. Maar: de zender is niet bedoeld als alarmsysteem! Wanneer u ritmestoornissen hebt gehad of uw ICD-systeem laat een alarm horen, adviseren wij u contact met ons op te nemen.

Contact bij problemen na uw onderzoek/behandeling

U neemt contact met het LUMC op bij:

 • Tekenen van infectie van de wond: roodheid, zwelling, koorts, verergering van de pijn
 • Net openspringen van de wondranden
 • Plotseling vocht- en/of bloedverlies uit de wond
 • Slechte wondgenezing
 • Het naar buiten komen van de geïmplanteerde ICD-pulsgenerator of geleidingsdraden
 • Het verschuiven van de ICD-pulsgenerator

De telefoonnummers hiervoor ontvangt u bij ontslag.

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Vragen en websites

Voor het stellen van vragen kunt u terecht tijdens de volgende contactmomenten:

Wat

Wanneer

Door wie

wondcontrole

na 10-14 dagen

ICD-verpleegkundige

belafspraak

na ca. 2 weken

ICD-verpleegkundige

poli-afspraak

na 2 maanden

cardioloog LUMC

revalidatie

na 6 weken

revalidatiecentrum

ICD-controle

na 9 weken

ICD-technicus

Belangrijk: Zie voor aanvraag nieuw rijbewijs de folder Implantateerbare defibrillator (ICD) en rijbewijs.

Eén keer per twee jaar vindt er een patiënteninformatiebijeenkomst plaats in het LUMC. Hier kunt u vrijblijvend naartoe komen.

U kunt uw vragen stellen via het volgende emailadres: hartdevices@lumc.nl

Handige links

Voor meer informatie over ICD’s en aanverwante onderwerpen kunt u gebruik maken van het internet. U kunt hiervoor onderstaande websites raadplegen.

www.nvhvv.nl

Nederlands Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen

www.hartcentrum.nl

website Hartziekten LUMC

www.stin.nl

Stichting ICD dragers Nederland

www.hartstichting.nl

Nederlandse Hartstichting

www.harteraad.nl

Vereniging van hartpatiënten

www.biotronik.nl

ICD / Pacemaker fabrikant

www.medtronic.nl

ICD / Pacemaker fabrikant

www.bostonscientific-international.com

ICD / Pacemaker fabrikant

www.sjm.com

ICD / Pacemaker fabrikant

www.cbr.nl

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

www.wittekruis.nl

voor informatie over medische alarmpenningen en alarmhorloges

FAQs

How long can you live with an ICD defibrillator? ›

Pacemakers and ICDs generally last 5 to 7 years or longer, depending on usage and the type of device. In most cases, you can lead a normal life with an ICD.

What can't you do with ICD? ›

Don't dangle headphones round your neck or within 3cm (1in) of your ICD. Don't put mobile or cordless phones, or MP3 players within 15cm (6in) of your ICD. Don't wear magnetic fasteners near your ICD. Don't use a TENS machine for pain relief, and keep electric-pulse body-toning tools below your stomach.

How long will I be off work for ICD install? ›

After the Procedure

Most people who have an ICD implanted are able to go home from the hospital in 1 day. Most quickly return to their normal activity level. Full recovery takes about 4 to 6 weeks.

Who should not get an ICD? ›

Sometimes an ICD is not recommended. You and your doctor may decide against an ICD if any of the following apply to you: You're expected to live less than 1 year. You have frequent abnormal heart rhythms (ventricular tachycardia) that can't be controlled with medicines.

Is an ICD better than a pacemaker? ›

An implantable cardioverter defibrillator (ICD) looks similar to a pacemaker, though slightly larger. It works very much like a pacemaker. But the ICD can send an energy shock that resets an abnormal heartbeat back to normal. Many devices combine a pacemaker and ICD in one unit for people who need both functions.

Can ICD prevent sudden death? ›

Sudden cardiac death (SCD) is a leading cause of death. The advent of the implantable cardioverter‑defibrillator (ICD) has revolutionized prevention of SCD in high‑risk patients with underlying cardiac diseases.

Can patients with ICD drive? ›

Usually, you'll be discouraged from driving until you've been shock-free for several months. If you have an ICD but have no history of life-threatening arrhythmias, you can usually resume driving about a week after your procedure if you've had no shocks.

Is having an ICD a disability? ›

Having a pacemaker or implanted cardiac defibrillator (ICD) doesn't automatically qualify you for Social Security disability, especially if the device is controlling your symptoms well.

Are you allowed to drive with an ICD? ›

You can drive with an arrhythmia as long as it doesn't cause symptoms that make it dangerous for you to drive. If you have an arrhythmia or an ICD (implantable cardioverter-defibrillator) that makes it dangerous for you to drive, your doctor might suggest that you stop driving, at least for a short time.

How painful is an ICD implant? ›

Do shocks from an ICD hurt? Most patients who have received shocks from their ICDs describe them as startling, jolting and unsettling, but not painful. It's easy to understand why. The ICD delivers a shock to prevent a dangerously fast heart rhythm.

How soon can you drive after ICD implant? ›

Reducing the current 6-month driving restriction following a new implantable cardioverter defibrillator to 3 months may be safe, according to data published in Circulation.

How soon can you shower after ICD implant? ›

You may shower 24 to 48 hours after surgery. Pat the incision dry. Don't swim or take a bath for the first 2 weeks, or until your doctor tells you it is okay. You will have a dressing over the incision.

Is having an ICD serious? ›

There is a risk of bleeding and bruising, damage to the artery, nerves, and veins requiring surgery or transfusions, blood clots and swelling and infection. There is also a risk of pneumothorax, a condition in which air becomes trapped in the pleural space, causing the lung to collapse.

What is the success rate of ICD? ›

One- and 5-year implantable cardioverter-defibrillator survival rates are 92% and 68%, respectively, and are 88% and 54% for cardiac resynchronization therapy defibrillators.

What are the dangers of ICD? ›

Possible risks of ICD insertion include:
 • Bleeding from the incision or catheter insertion site.
 • Damage to the blood vessel at the catheter insertion site.
 • Infection of the incision or catheter site.
 • Tearing of the heart muscle.
 • Collapsed lung.
 • Dislodging of the leads requiring another procedure to reposition the leads.

Will an ICD always save your life? ›

Implantable cardioverter defibrillators save lives, but if they are not managed correctly they can make it harder to have a peaceful death.

Which is more serious ICD or pacemaker? ›

The larger shocks ICDs deliver are intended to restore a normal heart rate and rhythm when the heart falls too far out of beat for regular artificial pacemaker pulses. ICDs are deemed necessary when the arrhythmia present is considered more immediately life-threatening or not fixable with surgery.

Does ICD improve quality of life? ›

Two RCTs reported improved QoL for patients with an ICD compared to patients with medical treatment. The remaining four studies noted no QoL differences among the groups.

Does an ICD cure heart failure? ›

Your doctor may suggest an ICD if you are at risk of having an abnormal heart rhythm that could cause sudden death. Tests can show if you are at risk. An ICD does not treat heart failure. It does not help you feel better.

Can ICD prolong life? ›

Implantable cardioverter-defibrillators (ICDs) significantly extend survival in patients who are at high risk for sudden cardiac death due to the severity of their underlying heart disease.

Can an ICD ever be removed? ›

Occasionally, pacemaker and implantable cardioverter defibrillator systems must be removed. The removal of such systems is potentially a high-risk procedure. With the increasing number of implanted devices, removal is required more frequently.

Can you drink alcohol with ICD? ›

The general advice for people who have an ICD is that they can drink alcohol in moderation. For overall health, "in moderation" means no more than two alcoholic drinks a day for a man, no more than one for a woman.

Can you go through airport security with a defibrillator? ›

Inform the TSA officer that you have an artificial knee, hip, other metal implant or a pacemaker, defibrillator or other internal medical device. You should not be screened by a walk-through metal detector if you have an internal medical device such as a pacemaker. Consult with your physician prior to flying.

Can you exercise with a ICD? ›

Moderate leisure-time physical exercise is safe and clinically recommended for most individuals with ICDs [5]. The benefits of physical activity for secondary prevention are also well known [6], and, for ICD patients in particular, participation in exercise training programmes may reduce their risk of ICD shocks [7].

Does Medicare pay for ICD? ›

Medicare may cover an implantable automatic defibrillator if you've been diagnosed with heart failure. Part A covers inpatient hospital stays, care in a skilled nursing facility, hospice care, and some home health care. pays if the surgery takes place in a hospital inpatient setting.

Can you drink after ICD implant? ›

Although you may not be aware of it, sedation can remain in your system for up to 24 hours and can cause you to be less alert then normal. It is important that you do not drive, drink alcohol, operate machinery or sign legally binding documents within 24 hours of the procedure.

Can you touch someone with an ICD? ›

It is important to understand that if you receive a shock from an implantable defibrillator, it will not cause harm to anyone else who might be touching you. Anti-tachycardia pacing is an alternative method of stopping ventricular arrhythmias and is available in most ICDs.

Does having an ICD affect car insurance? ›

Yes, you need to tell your vehicle insurance company about your heart or circulatory condition. You will need to tell them about any changes to your condition and your treatment too. If you don't, your insurance may not be valid.

Can I drive a car with ICD implant? ›

The person should not drive for at least 6 months after the ICD is implanted.

Is ICD a major surgery? ›

If this rhythm becomes too fast or too slow, the ICD sends out electrical signals that help bring the rhythm back to normal. The ICD is put inside your body during a minor surgical procedure called implantation.

How long does ICD surgery take? ›

The procedure usually takes about an hour. You may stay in the hospital for 1 or 2 days. You can likely return to many of your normal activities after you get an ICD. But to stay safe, you may need to make some changes to your normal routine.

Is ICD surgery painful? ›

Your chest may be sore where the doctor made the cut (incision) and put in the ICD. You also may have a bruise and mild swelling. These symptoms usually get better in 1 to 2 weeks. You may feel a hard ridge along the incision.

Can you live a long life with a defibrillator? ›

You need to live with an ICD for the rest of your life. Hence, it is important to have regular check-ups and monitoring every three months to ensure the proper functioning of an ICD. You can resume a near-normal lifestyle.

How much does an ICD battery cost? ›

A common defibrillator battery change at surgery center facility in U.S. includes
UnitsAvg Cash price
Anesthesia
Anesthesiologist fee to be "put under" for procedure Level 4 Standard1$269
Anesthesiologist time to be "put under" for procedure Per minute Standard216$432
Total average cash price$28,471.70
9 more rows

Can WIFI affect pacemakers? ›

In general, consumer appliances and electronics don't affect the performance of ICDs and pacemakers.

How long is bed rest after pacemaker? ›

After a pacemaker implant

As a precaution, it is normally recommended that you avoid strenuous activities for around 3 to 4 weeks after having your pacemaker fitted.

Does ICD increase life expectancy? ›

The reason for this is simple: They extend lives. ICDs drastically reduce the risk of sudden death by cardiac arrest and are more effective than medication alone.

What is the survival rate with a defibrillator? ›

According to recent research from the National Institute of Health, a good mix of cardiopulmonary resuscitation (CPR) and early defibrillation can save lives and boost survival rates to 70%.

Is getting an ICD serious? ›

There is a risk of bleeding and bruising, damage to the artery, nerves, and veins requiring surgery or transfusions, blood clots and swelling and infection. There is also a risk of pneumothorax, a condition in which air becomes trapped in the pleural space, causing the lung to collapse.

Is an ICD for life? ›

The ICD is the treatment of choice for life threatening arrhythmias.

How many times can you shock someone with a defibrillator? ›

5. How many times can a person be defibrillated? In short; a person can be shocked as many times as necessary, however, with each shock that fails to return the heart to a normal rhythm, the chances of survival decreases.

Is it worth having a defibrillator? ›

Having an AED nearby when needed

However, many cardiac arrests occur at home, so having a home AED can save precious minutes in reviving a person with ventricular fibrillation or ventricular tachycardia. Proponents of home AEDs say putting them where they're needed most will save many lives.

Can you exercise with an ICD? ›

Moderate leisure-time physical exercise is safe and clinically recommended for most individuals with ICDs [5]. The benefits of physical activity for secondary prevention are also well known [6], and, for ICD patients in particular, participation in exercise training programmes may reduce their risk of ICD shocks [7].

Can ICD damage your heart? ›

Blood vessel damage from ICD leads. Bleeding around the heart, which can be life-threatening. Blood leaking through the heart valve (regurgitation) where the ICD lead is placed.

Can you recover from ICD? ›

Because every S-ICD patient is different, it's hard to say with certainty what your recovery time will be. In general, you should be able to return home the day after your implant procedure. Full recovery from the procedure normally takes about 4 to 6 weeks.

1. Biologie HV BB Het hartritme
(Ruud Lekkerkerk Biologie)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated: 12/11/2022

Views: 5888

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.